Национална точка за достъп.
Информирай се.
Бъди в безопасност на пътя.

Знаци с променливо съдържание
Този документ съдържа информация в реално време към шофьорите за надписи от знаци с променливо съдържание.
Агенция „Пътна инфраструктура“
 
Допълнителна информация
Поле Стойност
Maintainer Road infrastructure agency
Created 15 September 2020
Update Frequency 15 minutes
Dataset Language BG
Изтегляне
Файл Дата/Час
20220630_other_o06.xml 2022-06-30T16:31:14+03:00